Všeobecné aukční podmínky

 1. Pořadatel : R. Valenta - ing. R. Flaška 1. Pořadatel : R. Valenta - ing. R. Flaška
  adresa: Roman Valenta, 252 41 Dolní Břežany 422
               ing. Richard Flaška, Filap - Sokolská 66, Praha 2
 2. Aukční los je prodán tomu, kdo nabídne nejvyšší cenu.
  K přiklepnuté ceně se připočítává přirážka 10%.
 3. Požadované vyvolávací cenu jsou uvedeny v Kč a zvyšování se řídí touto stupnicí :
  do 100 Kč 100 - 500 Kč 500 - 2000 Kč nad 2000 Kč
  po 5 Kč po 10 Kč po 50 Kč po 100 Kč

  Při plnění písemného příkazu je pořadatel povinnen dražit vždy co nejvýhodněji tak, že přihazuje o jeden příhoz výše, než je jiný příkaz.Písemný příkaz je možné zaslat pouze na formuláři k tomu určeném.
 4. Reklamovat lze pouze skryté vady. Nelze reklamovat partie a jednotlivé kusy partií /nad 5 kusů/ nebo sbírek, nebo vady zjevné z popisu. Nelze reklamovat losy označené KVP. Případné reklamace je nutno uplatnit do 3 dnů po převzetí zásilky a to pouze v původním neporušeném stavu.
 5. Písemné nabídky zasílejte na výše uvedené adresy.
 6. Losy přiklepnuté písemným příkazem jsou rozesílány v cenném psaní na dobírku, nejpozději do
  21 dnů po skončení aukce. Poštovné a balné je připočteno k ceně.
  Položky je možno na adrese FILAP - Sokolská 66, Praha 2 vyzvednout po dohodě i osobně.
 7. Právní vztahy, jejichž předmětem je aukční zprostředkování prodeje filatelistického zboží, se řídí platnými předpisy a podle výše uvedených bodů.
 8. Vysvětlivky:
  xx - známka svěží - stamps unhinged x - s nálepkou - hinged
  /x/ - bez lepu - without gum o - razítkovaná - used
  V - výstřižek - on piece D, CDV - dopis, celina - cover, postal card
  R - doporučený - registered Ex - expres
  ZT - zkusmý tisk - trial print DV - desková vada - plate fault
  - deskové číslo - plate number ST - spojené tipy - joined types
  TL - tiskový list - sheet PL - přepážkový list - printing sheet
  Dvl. - malá vada lepu - minor gum fault kz - kratší zuby - short perforations

  Zk. - zkoušel - Epertized by


  Be. - Beneš, Gi. - Gilbert, Mr. - Mrňák, Ka. - Karásek, Da. - Darmietzel, Ma. - Mahr,
  Ša. - Šabatůra,Ch. - Chvalovský, Pi. - Pittermann, Sch. - Schlegel, St. - Stupka
 9. Všechny položky jsou popisovány podle katalogu Trojan, položky Evropy podle katalogu Michel.
  Položky zámoří podle katalogu Mi - Michel nebo Yv. - Yvert.

Na všech příkazech je nutný vyznačit způsob odběru vydražených položek. Všechny položky je nutno vyzvednout nejpozději do 21 dnů po aukci. V opačném případě nebudou akceptovány Vaše příkazy z další aukce.